วัดปลอดโรค ปลอดภัย

ณ วัดบางพึ่ง  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี  วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

สนับสนุนกิจกรรมโดย

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  • ทีมวิทยากร คุณวิรัตน์ นิโครธานนท์
  • ซิงเกอร์ สาขาหมู่บ้านรักไทย (คุณนัททิว)
  • บริษัท นิมเบิล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
  • บริษัท แมริกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัท เอ็นพี เทรนนิ่งแอนด์เซอร์วิส  จำกัด